Header image

AKTYWNA PROFILAKTYKA I TERAPIA CHORÓB SERCA

I UKŁADU KRĄŻENIA

CHELATACJA DOUSTNA
NAJSILNIEJSZE NATURALNE LECZENIE DLA TWOJEGO SERCA,TĘTNIC,PAMIĘCI. NIEWĄTPLIWIE WLAŚNIE TA METODA WYRÓŻNIA SIĘ JAKO BARDZO SKUTECZNA.

 

   Każdego roku prawie sześć milionów Amerykanów trafia do szpitala, cierpiąc na chorobę,kóra jest w dużej mierze do uniknięcia,odwracalna a nawet uleczalna.
Odnoszę się, oczywiście do choroby układu sercowo-naczyniowego(CVD)*.
Przykładem chorób układu sercowo-naczyniowego jest:zastoinowa niewydolność serca, stanowi ona najczęstszą przyczynę hospitalizacji osób w wieku 65 lat oraz starszych,schorzenia serca(wiodąca przyczyna przedwczesnego kalectwa wśród osób pracujących),udary(obecnie przyczyna kalectwa u powyżej jednego miliona Amerykanów).
    Faktycznie choroby układu krążenia są czołowym narodowym zabójcą dla zarówno mężczyzn jak i kobiet powyżej 50 roku życia,niezależnie od rasy czy grupy etnicznej.
Jeszcze bardziej wstrząsające jest,że jeden na czterech Amerykanów, czyli około 58 milionów żyje z jakąś formą schorzenia układu sercowo-naczyniowego.

   Ale tak wcale nie musi być.Nie musisz być ofiarą chorób układu krążenia. Możesz uniknąć niebezpiecznej,drogiej chirurgii oraz leków nasercowych.

Jaka choroba ma największe działanie na Twój organizm?.. i jak możesz to odwrócić?

Jeśli Ty lub Twoja bliska osoba cierpi na jakąś formę schorzenia układu krążenia, tutaj jest prosta, ale zbyt często omijana prawda jak działa ten powszechny zabójca.
  Społeczeństwo nie rozumie, Twój lekarz prawdopodobnie nie zdołał wyjaśnić, co stanowi zagrożenie. Arterioskleroza(stwardnienie tętnic) jest najważniejszym prekursorem chorób serca.Nie jest zlokalizowanym uszkodzeniem.Stanowi układowy stan. Inaczej mówiąc arterioskleroza jest obecna nie tylko w tętnicach wieńcowych, ale też w mózgu płucach, nerkach i nogach1.Arteriosklerozie towarzyszą blokady mogące zdarzyć się w większych naczyniach,które są widziane i poddawane zabiegom manualnym przez chirurgów oraz kardiologów, ale również w mniejszych naczyniach krwionośnych.
W mniejszych naczyniach krwionośnych oraz naczyniach włosowatych ma miejsce wymiana tlenu do tkanek.
Możesz ochronić tą deficytową „linię ratunkową” tlenu, który żywi i podtrzymuje serce, organy i wszystkie tkanki w Twoim organizmie.

Istnieje dzisiaj leczenie, które usuwa płytki, przywracając przepływ krwi w całym układzie tętniczym, w mikro oraz w makro naczyniach.
Leczenie nazywane chelatacją, EDTA* jest dostępne w formie dożylnej oraz jako doustna suplementacja. Powinieneś rozważyć tą bezpieczną, niedrogą, udowodnioną oraz efektywną terapię, jeżeli w Twojej rodzinie w przeszłości zdarzyła się choroba układu krążenia lub istnieje teraz.
Powinieneś rozważyć też chelatacją, jeżeli po prostu chcesz zrobić wszystko, co w Twojej mocy, ażeby zapobiec chorobie układu krążenia…i potencjalnym fatalnym skutkom leczenia tej choroby za pomocą medycyny konwencjonalnej.

Leczenie Twojego serca w sposób konwencjonalny za pomocą plastikowych baloników oraz metody CABG*- by-passy

Tradycyjna medycyna podchodzi do chorób serca głównie jedną z dwóch dróg. Pierwsza polega na wierceniu w zatkanych tętnicach lub spłaszczeniu złogów w naczyniach(angioplastyka).Ta procedura wywołuje ryzyko ataku serca i tworzenia blokady.2 Wiele z blokad powraca do swojej pierwotnej postaci w ciągu roku.
  Druga metoda polega na wycięciu zatkanego odcinka lub odcinków i zastąpienie ich nowymi częściami tętnic przeszczepionych z innych miejsc w ciele. Ta procedura jest nazywana operacją pomostowania aortalno-wieńcową (wszczepienie by-passów, CABG*).W medycznej profesji znana jako cabbaga(kapusta).Odpowiedni nick, być może związany z pieniędzmi. CABG jest najczęściej wykonywaną operacją w Stanach Zjednoczonych, koszt jednej operacji dochodzi do 50 000 $.
 Jeżeli Twój lekarz poleca CABG powinieneś wiedzieć, że średnia śmiertelność dla tej metody jest na poziomie od 4% do 10%.3,4 Powszechnym skutkiem ubocznym po operacji jest mózgowa dysfunkcja; utrata pamięci oraz osłabienie psychiczne.5

 Ale to ratuje życia…. Słusznie? Nie zgadza się z tym ostatni England Journal of Medicine.
   Według badań opublikowanych w tym prestiżowym medycznym czasopiśmie CABG(by-passy) porównując z mniej inwazyjną i ryzykowną medyczną terapią ani nie przedłużają życia ani nie zapobiegają odnoszącemu się do mięśnia sercowego obszaru martwicy niedokrwiennej(zawałowi serca) u pacjentów, którzy mają łagodną dusznicę bolesną(bóle klatki piersiowej) lub, którzy nie mają objawów po zawale w pięcioletnim okresie po angiografii wieńcowej.6
Niewydolność standardowego medycznego leczenia w chorobach serca nie jest zaskoczeniem. Faktem jest, że leczenie zaniedbuje utrzymanie cyrkulacji w całym organizmie oraz prawdopodobnie nie przyczyni się do utrzymania zdrowia przez dłuższy czas. Operacje i inne konwencjonalne leczenia chorób serca i układu krwionośnego są kolosalnie dochodowe. Same wszczepienia by-passów generuje 18,4miliardów $ rocznie.7 Leki redukujące cholesterol, obniżające wysokie ciśnienie krwi i normalizujące rytm serca przynoszą przemysłowi farmaceutycznemu setki milionów $ każdego roku.

Tymczasem chelatacja jest potężną, bezpieczną, niedrogą terapią działającą na serce i krążenie… Ostatnie badania sugerują, że ta metoda może być pojedynczym najpotężniejszym leczeniem chorób układu krążenia.

Wybawca dla ofiar zatrutych metalami ciężkimi….
 
Po drugiej wojnie światowej ludzie, którzy pracowali w fabrykach baterii oraz przy malowaniu statków byli narażeni na działanie ołowiu z farb. Zaczęły się liczne zatrucia. Bezpieczna, nieszkodliwa substancja chemiczna nazwana, EDTA została wynaleziona by być niezwykle skuteczną w usuwaniu ołowiu z ciał pracujących mężczyzn. Stała się efektywną kuracją w przypadku zatruć ołowiem. Ale coś jeszcze stało się u większości ludzi, którym podano EDTA: oni ucieszyli się widoczną poprawą w objawach chorób serca.

Jak to działa?
Rozpocznijmy od kilku podstaw.

Chelat jest chemicznym związkiem, w którym centralny atom(zwykle jon metalu) jest połączony z sąsiadującymi atomami, przez co najmniej dwa wiązania w taki sposób, że tworzy się struktura pierścieniowa. Chelatacja jest procesem, w którym jon metalu reaguje z inną cząsteczką, by utworzyć chelat. EDTA(etylenodiaminotetraoctowy kwas) jest aminokwasem. Został wynaleziony w Niemczech w 1935r i opatentowany w Stanach Zjednoczonych w 1941r.Terapia chelatacji została zrozumiana po prostu jako usuwanie złogów wapnia(z Twoich tętnic, gdzie nie chcesz ich) i innych szkodliwych minerałów, które wspomagają krzepnięcie krwi oraz arteriosklerozę. Odkąd te szkodliwe złogi są znane, wiadomo, że przyczyniają się do nadmiernej produkcji wolnych rodników. EDTA również działa jako potężny niszczyciel wolnych rodników…-ochraniając membrany komórkowe, DNA*, system enzymowy i lipoproteiny przed niszczącym wpływem tych „żarłocznych” cząsteczek.
Niektórzy eksperci przypuszczają, że najważniejszą korzyścią chelatacji jest niwelowanie skutków wolnych rodników.8 Prawdopodobnie jednym z istotnych, ale często pomijanych objaśnień chelatacji jest przywracanie do życia mitochondrii komórek za pomocą EDTA, czego skutkiem jest przeciwdziałanie starzeniu oraz wzrost energii.
 Mitochondria są „elektrowniami” każdej komórki w organizmie, miejscem generowania ATP*. Bez ATP życie nie może istnieć.9 Zaburzenia funkcji mitochondrii są uważane za podstawową przyczynę procesu starzenia.10

Prawda o tej potężnej, ratującej życie terapii

The American Heart Association(AHA)*uznaje chelatację jako leczenie zatruć metalami ciężkimi. AHA przyjmuje, że EDTA związuje metale i usuwa z ciała w urynie. Faktycznie, przez FDA* EDTA jest zatwierdzone jako leczenie zatruć ołowiem, rtęcią, aluminium oraz kadmem.
  Ale ani FDA, ani AMA* nie uznaje chelatacji jako najpotężniejszej, najbezpieczniejszej, niedrogiej metody leczenia chorób serca. Chelatacja stanowi groźbę dla największego strumienia dochodu lekarzy konwencjonalnych. Oczywiście, jeżeli chelatacja EDTA miałaby poparcie wielkich koncernów farmaceutycznych stałaby się standardem, zatwierdzonym przez AMA jako leczenie chorób serca. Ale patent dla EDTA wygasł prawie 30 lat temu. Bez patentu nie ma dochodów. Jeżeli przemysł medyczny nie może czerpać zysków z chelatacji… to bezpieczna, niedrogie i skuteczne leczenie…nie może zaistnieć.

50 lat dowodów
Chelatacja mogłaby uratować setki tysięcy żyć… każdego roku.

 Od najwcześniejszych klinicznych testów, chelatacja posiada silną, nadzwyczajną zdolność do oczyszczania systemu z metali i innych złogów ołowiu. W 1955 przeprowadzone badania w szpitalu w Detroit(stan Michigan) odkryło, że EDTA rozkłada złogi wapniowe, wapń, który został zgromadzony w niepożądanych miejscach. Mianowicie tętnice, stawy, nerki i nawet kości wewnętrznego ucha.
  Inaczej mówiąc, chelatacja okazała się być potężnym antidotum i terapią zapobiegającą na: arteriosklerozę, artretyzm, kamienie nerek i otosclerosis(utrata słuchu związana z zwapnieniem kości w uchu)11

Dziewiętnaście na 20 pacjentów mających chorobę sercową odczuło wymierną poprawę w samopoczuciu i poziomie aktywności.

Pierwsze systematyczne badania dotyczące EDTA u ludzi z arteriosklerozą były opublikowane w 1956. Dwudziestu pacjentów z potwierdzoną chorobą serca zostało poddanych serii 30 wlewów dożylnych EDTA.19 Pacjentów doświadczyło poprawę rozumianą przez wzrost aktywności fizycznej.12

Zmniejszenie bólu klatki piersiowej… wzrost energii i wydajności pracy.

W innych badaniach przeprowadzonych cztery lata później na podobnej grupie przez 3 miesiące podawano wlewki EDTA. Przyczyniło się to do obniżenia ciężkiego stanu i częstości stanów dusznicowych, zredukowania użycia nitrogliceryny(powszechnego anty-dusznicowego leku), zwiększenia wydajności pracy i poprawienia wyników ECG*(electocardiogramu).13

Tysiące pacjentów doświadczyło wielkich korzyści chelatacji

  Od pierwszych badań, opublikowano setki prac naukowych o sprzyjających efektach chelatacji w szeregu chronicznych chorób. Przeprowadzono dwie szerokie analizy opublikowanych i niepublikowanych badań dotyczących rezultatów u 24000 chelatowanych pacjentów.14 Rezultaty: 88 % pacjentów wykazało kliniczną poprawę.
  Jedno z badań obejmowano 92 pacjentów, którzy mieli zostać poddani interwencji chirurgicznej. Na końcu badania tylko 10 z nich wymagało operacji podczas albo po zakończeniu chelatacji.15 W innym badaniu brało udział 2870 pacjentów z różnymi stopniami chorób zwyrodnieniowych, a w szczególności chorób naczyniowych, u prawie 90% z nich wykazano znaczną poprawę.16
W mniejszym, kontrolowanym badaniu objęto pacjentów z wieloma obwodowymi chorobami układu krwionośnego, rezultaty ukazały znaczącą poprawę w chodzeniu oraz przepływie krwi w stawie skokowym/barkowym 17

Kiedy w jednym z badań 65 pacjentów czekających w kolejce na operację CABG(by-pass, średni czas oczekiwania 6 miesięcy) poddano terapii chelatacji z udziałem EDTA, w 89% stan zdrowia poprawił się tak bardzo, że mogli odwołać operację.
W tym samym badaniu, u 27 pacjentów czekających na zabieg amputacji kończyny z powodu złego krążenia peryferyjnego chelatacja EDTA skończyła się uratowaniem 24 osób od amputacji.18

Spraw, aby Twoje tętnice były młodsze.

 Innym olbrzymim źródłem informacji o chelatacji jest człowiek znany jako ojciec nowoczesnego ruchu chelatacji, sławny światowy ekspert w odżywianiu, metabolizmie minerałów oraz alternatywnych i zapobiegawczych terapiach-Garry Gordon. Dr. Gordon napisał oryginalny protokół dla bezpiecznego i efektywnego użycia EDTA.W wywiadzie prowadzonym przez Johna Morgenthalera, Dr Gordon wyjaśnił niektóre nadzwyczajne rezultaty zgromadzone w trakcie używania oraz prowadzenia badań nad chelatacją z użyciem EDTA. Powszechne terapie antyskrzepowe jak aspiryna i coumadin są skuteczne tylko w około jednej trzeciej przeciwko nadmiernej agregacji płytek krwi i koagulacji(klejącej krwi i powstawaniu płytki).Co gorsze ma dobrze znany żrący skutek na błonę żołądka, powodując mikro-krwotok w miejscu gdzie pigułka styka się z żołądkiem.
 Z drugiej strony okazuje się, że EDTA zmniejsza wszystkie szkodliwe mechanizmy powodujące krzepnięcie krwi. We właściwym połączeniu z innymi naturalnymi substancjami antyskrzepowymi doustna chelatacja EDTA jest efektywną i bezpieczną alternatywą.
  Według Dr.Gordona „znalem ludzi, którzy mieli takie słabe peryferyjne krążenie, że ich stopy były czarne, graniczące z gangreną. Po doustnym EDTA, ich czarne stopy stały się znów różowe”
  EDTA właściwie pobudza wzrost kości, przez złożone działanie gruczołu przytarczycznego.
  Oprócz tego, że usuwa wapń z płytek w naczyniach krwionośnych to ma zdolność budowania silniejszych kości.Dr Gordon wierzy, że chelatacja może znacząco zmniejszyć częstość osteoporozy. Poddajmy większą ilość ludzi chelatacji, tym samym zmniejszymy u nich liczbę występowania osteoporozy oraz akumulację wapnia w naczyniach krwionośnych związaną z wiekiem. U przeciętnego 80-letniego człowieka zauważono 140 razy więcej wapnia niż w wieku 10 lat. To znaczy, że wszystkie twoje tętnice stopniowo zamieniają się w „kamień”. Możemy udokumentować, iż przy wystarczającej chelatacji ta akumulacja wapnia w arteriach jest całkowicie odwracalna.
Dr. Gordon mówi: „Używam dożylnej chelatacji, by tętnice ludzkie stały się młodsze, i aby zwiększyć strumień krwi w ich arteriach. Co godne uwagi, kiedy konwencjonalnie szkoleni kardiolodzy rozważali diagnozę czy przekrwienna wada serca, jest bezpośrednią przyczyną śmierci, ponad 60 procent ich pacjentów zmarła w przeciągu pierwszego roku Dr.Gordon nie stracił ani jednego pacjenta z przekrwienną wadą serca w ciągu10 lat.
Ale terapia chelatacji jest w znacznej mierze czymś więcej aniżeli tylko leczeniem krążenia i wzmacnianiem serca.. Ponieważ rezultaty jej złożonego wpływu na poprawę stanu zdrowia, odtruwające korzyści...pomagają poprawić, cofnąć, albo wyeliminować ogromny szereg poważnych i powszechnych dolegliwości zdrowotnych, począwszy od starości do raka.
Czy występuje jakieś poważne ryzyko związane ze stosowaniem chelatacji? Według Dr. Gordona:, „Kiedy przeprowadzana jest przez odpowiednio przeszkolonego lekarza,, chelatacja dożylna z udziałem EDTA ma niezmiernie niskie ryzyko skutków ubocznych-mniej niż 1 na 10,000 pacjentów. Współczynnik śmiertelności, dla chelatacji, gdy wprowadzono odpowiednie protokoły zbliżył się ku 0.19

Jak użyć doustnej chelatacji EDTA, aby ochronić twoje tętnice, serce etc.

Doustna chelatacja jest mniej znana między konsumentami i profesjonalistami opieki zdrowotnej, korzyści stosowania doustnej formy chelatacji EDTA, która zawiera to samo EDTA używane dożylnie jest zażywana doustnie, w dawkach wysoko wystarczających, by być skutecznym, jednak wystarczająco bezpiecznym by zostać wziętym bez interwencji doktora.
Dr. Gordon, mówi: „To jest moje mocne przekonanie, że każdy, kto używa aspiryny jako ochronę przed atakiem serca powinien nauczyć się wszystkiego, o doustnym EDTA. Według mnie EDTA jest 300 razy bezpieczniejsza niż aspiryna”.

Suplementy chelatacji doustnej utrzymują twoje tętnice wolne od płytek.

Jak i wczesne badanie nad dożylną chelatacją, tak i wczesne kliniczne badania z udziałem doustnej chelatacji EDTA były obiecujące, obejmowały utratę tłuszczu u szczurów, redukcję cholesterolu u królików i zmniejszenie ciśnienia krwi u ludzi. W konsekwencji, badanie efektów doustnego EDTA przeprowadzono na 10 pacjentach z arteriosklerozą i / albo nadciśnieniem. Czterech z nich miało nadciśnienie, czterech miało dusznicę bolesną, jedna osoba była z chromaniem ( utykaniem) przestankowym oraz jedna osoba była po przebytym ataku serca. Wszyscy zostali poddani leczeniu z udziałem doustnego EDTA, 1 gram EDTA codziennie przez 3 miesiące.

Doustne suplementy u pacjentów spowodowały znaczące obniżenie ciśnienia krwi...cholesterolu...bólu kończyn...oraz bólu klatki piersiowej.
 
Siedmiu z dziesięciu pacjentów doświadczyło znaczącej redukcji poziomu cholesterolu, a ciśnienie krwi zostało zmniejszone u wszystkich 10 osób. Najbardziej widoczna zmiana wystąpiła u pacjenta z chromaniem(utykaniem) przestankowym, któremu cholesterol spadł z 278 mg na 100 ml do 128!Ten pacjent również odniósł poprawę tolerancji ćwiczeń fizycznych, badacze odkryli polepszenie pulsacji(tętnienia) w kończynach. Wszyscy czterej pacjenci z dusznicą bolesną odczuli również poprawę.20

Dwudziestu pacjentom z innej serii, którzy cierpieli z powodu wysokiego cholesterolu, nadciśnienia oraz obwodowych chorób naczyniowych podawano jeden gram EDTA dziennie przez trzy miesiące. Podczas krótkiego czasu podniesiony poziom cholesterolu u dziewięciu pacjentów spadł do granic normalnego zakresu. Ani jeden pacjent nie doznał niekorzystnych skutków. Dotkliwość i częstość ataków dusznicy spadło u pięciu osób. Jedna osoba, która doznała ataku serca i doświadczała kilku ataków dusznicy dziennie od tego czasu wykazała kompletną ulgę.21

W innym badaniu, dwóch pacjentów z nadzwyczajnie wysokim cholesterolem leczono za pomocą doustnego EDTA. Jedna pacjentka brała EDTA progresywnie zwiększając dawki od 500 mg do 4 gm. dziennie przez jeden rok, inna pacjentka brał 1 mg dziennie przez trzy lata. Chociaż pierwsza pacjentka doznała ataku serca po trzech latach terapii, powróciła do zdrowia bez żadnych powikłań, miała zmniejszone bóle dusznicowe i poprawę samopoczucia- z kontynuacją brania EDTA. Druga pacjentka w dodatku do wysokiego cholesterolu miała stan znany jako ksantomatoza (żółtawe grudki w skórze związane z podwyższonymi lipidami krwi).Dzięki doustnej chelatacji EDTA nie tylko doświadczyła radykalnej redukcji poziomu cholesterolu, jej zmiana chorobowa skóry całkowicie się wchłonęła.22

Krótko mówiąc, możesz użyć doustnej chelatacji do...

 • Oczyszczenia Twojego systemu z toksycznych metali ciężkich oraz szkodliwych złogów wapnia w tętnicach
 • Pomaga rozrzedzić krew i zapobiegać powstawaniu skrzepów krwi-zmniejsza ryzyko zawału serca oraz udaru
 • Obniża ciśnienie krwi oraz poziom cholesterolu (jedna z pacjentek Dr.Gordona na Stanford University nie mogła obniżyć cholesterolu poniżej 500.Używając EDTA jej cholesterol spadł do 200-nadzwyczajny rezultat).
 • Neutralizuje wolne rodniki... główna przyczyna arteriosklerozy, jak również szybszego procesu starzenia, raka oraz artretyzmu

Kto powinien używać doustnej chelatacji?

Doustna chelatacja nie jest przeznaczona do zastąpienia formy dożylnej dla ludzi, którzy mają poważną chorobę naczyniową. Jednak jest bardzo przydatna dla ludzi, którzy zakończyli terapię dożylną i chcą utrzymać jej założenia. Doustna chelatacja jest także przydatna dla ludzi, którzy z jakiegokolwiek powodu chcą uniknąć chelatacji dożylnej…i dla tych, którym, dożylną terapię przerwaną.

Doustna chelatacja jest bezpiecznym, potężnym "wojownikiem" w walce z chorobą. To działa. Biorąc pod uwagę, że zatory oraz choroby naczyniowe występują w naszym organizmie, chelatacja jest idealnie zapobiegawczą i leczącą terapią.

 

* CVD- (od ang. cardiovascular disease)-Choroby układu sercowo-naczyniowego.
 * EDTA- (od ang.EthyleneDiamineTetraacetic Acid)-kwas etylenodiaminoczterooctowy, inaczej kwas wersenowy.
*CABG- (od ang. coronary artery bypass graft)- operacja pomostowania aortalno-wieńcowa, inaczej wszczepienie by-passów.
*ATP-( od ang.adenosine triphosphate)-adenozynotrójfosforan.
*AHA- The American Heart Association
*FDA-  (od ang. Food and Drug Administration)-Administracja Żywności i Leków
*AMA- (od ang. American Medicial Association)- Stowarzyszenie Lekarzy Amerykańskich.
*ECG-(od ang. electrocardiogram)-elektrokardiogram.
*DNA-(od ang. deoxyribonucleic acid)- Kwas deoksyrybonukleinowy

 

Bibliografia:

 1. EDTA Chelation: A Misunderstood Therapy for Atherosclerosis and Other Diseases, by Ward Dean, MD, August 1997, VRP Library, www.vrp.com.
 2. Parisi AF, Folland ED, Hartigan PA. Comparison of angioplasty with medical therapy in the treatment of single-vessel coronary artery disease. N Engl J Med1992;326:10-16.
 3. Edmunds LH, Stephenson LW, Edie RN, Ratcliffe MB. Open-heart surgery in octogenarians. N Engl J Med. 1988; 319:131-136.
 4. CASS Principal Investigators and the Associates. Coronary artery surgery study (CASS): a randomized trial of coronary artery bypass surgery: Survival data. Circulation. 1983; 68: 939-950.
 5. Arom KV, Cohen DE, Strobl FT. Effect of intraoperative intervention on neurological outcome based on electroencephalographic monitoring during cardiopulmonary bypass. Ann Thorac Surg. 1988; 48:476-483.
 6. CASS Principal Investigators and the Associates. Myocardial infarction and mortality in the Coronary Artery Surgery Study randomized trial. N Engl J Med. 1984; 310:750-758.
 7. Center for Disease control website: http://www.cdc.gov
 8. Cranton, Elmer. Bypassing Bypass (2d Ed). Medex Publishers, Trout Dale, VA 24378-0044, 1992.
 9. EDTA Chelation: A Misunderstood Therapy for Atherosclerosis and Other Diseases, by Ward Dean, MD, August 1997, VRP Library, www.vrp.com.
 10. Harman, D. The biologic clock: The mitochondria? J Am Geriatr Soc, 1972, 20: 145-147.
 11. EDTA Chelation: A Misunderstood Therapy for Atherosclerosis and Other Diseases, by Ward Dean, MD, August 1997, VRP Library, www.vrp.com.
 12. Clarke NE, Clarke CN, Mosher RE. Treatment of angina pectoris with disodium ethelyne diamene tetraacetic acid. Am J Med Sci. 1956: December: 654-666.
 13. Meltzer LE, Ural E, Kitchell JR. The treatment of coronary artery heart disease with disodium EDTA. In: Seven M, ed. Metal-Binding in Medicine, Philadelphia: JB Lippincott: 1960.
 14. These papers, The correlation between EDTA Chelation Therapy and improvement in cardiovascular function: A Meta-Analysis, and EDTA Chelation Treatment for vascular disease: A Meta-Analysis using unpublished data, both by L.T. Chappell and J.P. Stahl, were published in the Journal of Advancement in Medicine in 1993 and 1994.
 15. Hancke, C. and Flytlie, K, Benefits of EDTA Chelation Therapy in Arteriosclerosis: A retrospective study of 470 patients, Journal of Advancement in Medicine, 1993, 6:3, 161-171.
 16. Olszewer E, Carter JP. EDTA chelation therapy in chronic degenerative disease. Med Hypotheses. 1988; 27:41-49.
 17. Olszewer E, Sabbag FC, Carter JP. A pilot double-blind study of sodium-magnesium EDTA in peripheral vascular disease. J Natl Med Assoc. 1990; 82:173-174.
 18. Hancke C, Flytie K. Benefits of EDTA chelation therapy on arteriosclerosis. J Adv Med. 1993; 6:161-172.
 19. Chappell LT, Janson M. EDTA chelation therapy in the treatment of vascular disease. J Cardiovasc Nurs. 1996; 10:78-86.
 20. Perry, H. Mitchell, Schroeder, Henry A. Depression of cholesterol levels in human plasma following ethylenediamine tetracetate and hydralazine. J Chronic Diseases, 1955, 2: 5, 520-532.
 21. Schroeder, Henry A. A practical method for the reduction of plasma cholesterol in man. J Chronic Diseases, 1956, 4: 461-468.
 22. Perry, Jr., and Camel, G., Some effects of CaNa2EDTA on plasma cholesterol and urinary zinc in man, in: Metal Binding in Medicine, by Marvin J. Seven and L. Audrey Johnson (eds), 1960, J.B. Lippincott Company, Philadelphia, 209-215.